Partneři

Program Evropské unie Mládež v akci

Program Mládež v akci, který bude probíhat v letech 2007 až 2013, je nejnovějším přírůstkem do rodiny programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. Navazuje na předešlý program Mládež (2000–2006) a pokračuje v podpoře osvědčených opatření: mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby, iniciativ mládeže a aktivit zaměřených na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Navíc zavádí nová opatření na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi EU.

____________________________________________________________________________

Kinocirkus

Kinocirkus je experimentální projekt, který Vám dává příležitost vyjádřit se pomocí hudby, videa, fotografií a dalšími multimediálními prostředky. Kinocirkus je umělecké uskupení, které vyrostlo z nadšení pro audiovizuální představení, instalace a lidi samé. Kinocirkus je projekt spojující různé lidi a umělce nabízející jednotnou platformu k výměně myšlenek a zkušeností. Je to místo setkání všech, kdož se zajímají o audiovizuální experimenty.

____________________________________________________________________________

Provokator Magazine

Provokator.org je internetový svépomocný magazín zaměřený na audiovizuální umění, kulturní akce a další dění (převážně) v Praze.

________________________________________________________________________

Afro-Bailar Prague Festival

Afro-Bailar Prague Festival je pětidenní festival, který se v Praze koná již podruhé ve dnech od 2. – 6.11. a který přináší do Prahy hvězdy luso-afro-latino hudby – spoustu zpěváků, tanečníků a učitelů různých stylů hudby jako je kizomba, zouk, salsa, tango, semba, reggae, africkou hudbu atd. Od středy až do neděle budou každý večer až do ranních hodin party a workshopy s našimi zahraničními učitel.

____________________________________________________________________________

Leila

Leila je první berlínská bezplatná půjčovna věcí, ve které si věci můžete vypůjčit stejně jako v knihovně a zdarma!

____________________________________________________________________________

2.patro

2.PATRO je místo otevřené pro kulturní a společenské projekty všeho druhu. Ať už amatéři nebo profesionálové, pokud máte vlastní příspěvek – večírek či jejich seriál, koncert(y), divadlo, výstavu (ať už vlastní nebo kurátorskou) nebo nápady na podobné věci…

____________________________________________________________________________

Auto*Mat

Auto*Mat je iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Věříme, že klíčem k lepšímu prostředí města je organizace dopravy. Naším posláním je podporovat a rozvíjet cyklistickou, pěší a veřejnou dopravu v Praze. Usilujeme také o zodpovědné používání automobilů ve městech a zklidňování dopravy. Auto*Mat chce proměnit Prahu uzpůsobenou dnes spíše k autoprojíždění na město příznivější životu.

____________________________________________________________________________

BICYKL

BICYKL je nová dílna, kde si můžete nechat postavit nebo opravit kolo. Každý bicykl, který vyrobíme, je originál. Snažíme se naslouchat Vašim přáním a potřebám. Máme rádi kola a chceme, aby to na nich bylo vidět.

Stavte se u nás poradit se o představě Vašeho nového kola u šálku kávy. Nebo Vám to stávající, bude-li to možné, opravíme i na počkání. Nebo jen přijďte na kávu.

____________________________________________________________________________

Český rozhlas

Český rozhlas je jediným veřejnoprávním rádiem v České republice. Kromě základních čtyř celoplošných plnoformátových stanic, nabízí ještě program na čtyřech specializovaných kanálech zaměřených na zpravodajství, vážnou hudbu, popularizaci vědy a techniky a na vysílání pro mladé posluchače. Kromě toho Český rozhlas vysílá do zahraničí v pěti světových jazycích a češtině.

____________________________________________________________________________

Čisté nebe

Čisté nebe je obecně prospěšnou společností, která byla založena v Ostravě na sklonku roku 2010 za účelem zlepšení životního prostředí, zejména ovzduší, v Moravskoslezském regionu; zapojení jeho obyvatel do problematiky znečištění životního prostředí; poskytování informací o znečištění; aktivaci občanů v boji proti znečištění. Cílem Čistého nebe je motivovat obyvatelstvo k aktivitě, k tomu, aby dalo najevo, že se jim ovzduší na Ostravsku nelíbí, že se jim tady špatně dýchá a přimět odpovědné osoby, aby se problematikou čistoty ovzduší na Ostravsku zabývaly a hlavně ji začaly také řešit.

____________________________________________________________________________

Festival 4+4 dny v pohybu

Stěžejním úkolem občanského sdružení Čtyři dny je pořádání mezinárodního divadelního festivalu 4+4 dny v pohybu. Festival se koná od roku 1996 s cílem prezentovat současné inovativní divadelní projekty, každoročně na festivalu vystoupí zhruba 20 souborů z celého světa. Specifikum tohoto festivalu spočívá především v oživování objektů pražské architektury divadlem a v prezentaci mezinárodních projektů, na nichž se sdružení produkčně spolupodílí. Projekty festivalu zahrnují všechny druhy současného umění (divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění, film, video art ad.).

____________________________________________________________________________

FŘESH FĽESH

Máte problém s hranicema? Bartoška, nebo Vašáryová? My! Čerstvý umění: divadlo, audiovisual, hudba, visual art a jiný. Kulturní kooperace.

Fřesh Fl’esh je multimediální umělecká platforma, která prezentuje mladé české a slovenské maso a svou otevřeností je v Praze naprosto ojedinělá. Konfety! Umění náročné i nenáročné! Alkohol! Limonáda! Těšíme se na Vás!

____________________________________________________________________________

Green doors

Občanské sdružení Green Doors je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Zaměřujeme se především na práci s mladými, krátkodobě nemocnými klienty, které podporujeme v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. Rolí Green Doors v tomto systému je poskytovat klientům komplexní podporu v oblasti přípravy na práci. Snažíme se co nejvíce propojovat sociální služby s životem v komunitě. Vycházíme z myšlenky, že obeznámenost veřejnosti s problematikou duševního zdraví usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného zaměstnání či do školy. Pořádáme kulturní a osvětové akce, realizujeme takové projekty, kde je propojena rehabilitace se službami pro širokou veřejnost (kavárny, restaurace).

____________________________________________________________________________

Klub K4

Máš tříhodinovou pauzu mezi přednáškou a seminářem? Chceš se v centru Prahy výborně zabavit, načerpat síly bez vyčerpání peněženky a potkat přitom zaručeně pár spolužáků ze školy? Vyprav se až k samým základům vzdělanosti, do klubu v podzemí rektorátu UK. Čeká na tebe příjemná atmosféra, nabitý program a dobré ceny.

____________________________________________________________________________

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství dlouhodobě podporuje projekty udržitelného rozvoje. Pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí. Cílí na vytváření zdravého a příjemného prostředí pro každodenní život, a to například podporou výsadeb stromů, šetrných forem turistiky, kvalitních veřejných prostranství, využívání obnovitelných zdrojů energie a ochrany přírody.

____________________________________________________________________________

Dyzajn Márket

Prodejní výstava autorské tvorby 

____________________________________________________________________________

Botas 66 

Botas je předním výrobcem originálních, kvalitních tenisek, které si zamilujete.

 

____________________________________________________________________________

Jazz Republic 

Klub Jazz Republic je multifunkční prostor zaměřený na hudbu v moderních souvislostech. Mají v něm rádi jazz, funk, blues, world music, acid jazz, R&B i latinu, a proto v něm uslyšíte právě takové koncerty. Jazz Republic je také galerií orientovanou na plakátovou tvorbu a hudbu ve fotografii. Součástí Jazz Republic je i hudební kavárna.

____________________________________________________________________________

Ka_Len_Diar 

Originální diáře a bloky vyráběné z kanystrů a zbytkového materiálu.