Podmínky Používání

1. ReReRe je webová platforma „freecyclingu“ (bezplatné recyklace), která Vám umožňuje inzerovat věci, jež chcete DAROVAT, které byste rádi ZÍSKALI nebo které nabízíte ke SMĚNĚ. Můžete skrze ní i nabídnout VÝMĚNU dovedností (a domluvit si tak jazykový tandem či hudební lekce), dát vědět ostatním o AKCÍCH zdarma v Praze a ČR, které se týkají osobního rozvoje, recyklování a podobných témat, stejně jako dát na BLOG informace, nápady a související volně dostupné zdroje informací.

2. Příspěvek nesmí obsahovat více než 4.000 znaků, pokuste se proto Vaše sdělení vyjádřit pokud možno co nejjasněji a nejstručněji. Komentáře uživatelů pod příspěvkem a další sdělení (např. uvedení emailu či telefonního čísla) dávají prostor k napsání více detailů.

3. Všechny příspěvky jsou po třech měsících automaticky mazány. Pokud Váš příspěvek pozbude platnosti před touto dobou (např. když už si nabízenou věc někdo vzal), buď nás prosím upozorněte emailem, abychom příspěvek smazali, případně pod příspěvek přidejte vlastní komentář. Pokud je Vaše nabídka i po třech měsících stále platná, budeme moc rádi, když jí znovu zveřejníte.

4. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že se jejich odeslané příspěvky a komentáře automaticky neobjeví na webové stránce. ReReRe má právo rozhodnout o vhodnosti jejich zveřejnění, opravit gramatické či logické chyby, případně dle nutnosti jejich zveřejnění odložit.

5. Při psaní příspěvků prosím myslete na uživatele všech věkových skupin. Nebudou tolerovány žádné nadávky či nevhodný jazyk u žádného z příspěvků a komentářů, ať už v češtině či angličtině. Příspěvky, které budou ze strany ReReRe považovány za nevhodné, nebudou zveřejněny.

6. Příspěvky musí být legální a vhodné pro všechny věkové skupiny. Nesmějí tedy obsahovat např. pornografii, alkohol, tabákové výrobky, drogy, střelné či jiné zbraně apod. Příspěvky, které tato pravidla poruší, nebudou ze strany ReReRe schváleny a tedy zveřejněny.

7. Je povoleno nabízet/žádat pouze věci a dovednosti zdarma, nikoliv za peníze. Reklama zbožím/službám, které jsou ke koupi / na prodej je rovněž zakázána. Ale máte-li něco zdarma, ReReRe.cz je tu pro Vás!

8. Při zveřejňování Vašeho příspěvku a navazující komunikaci s dalšími uživateli můžete připojit Vaše kontaktní informace (např. email nebo telefonní číslo). ReReRe nicméně nepřebírá odpovědnost za možné zneužití zveřejněných informací třetími osobami. Kvůli ochraně soukromí a zajištění bezpečnosti doporučujeme uživatelům touto cestou sdílet pokud možno co nejméně osobních informací.

9. Uvědomte si prosím, že přebírka nabízeného zboží, případně schůzka za účelem výměny dovedností sjednaná přes ReReRe.cz s osobou Vámi neznámou, obsahuje jisté riziko nebezpečí. ReReRe nepřebírá odpovědnost za toto nebezpečí. Doporučujeme Vám podobnou schůzku uskutečnit v přítomnosti jiných lidí nebo na veřejném místě.

10. ReReRe chrání Vaše právo na ochranu osobních informací, a proto žádné Vaše osobní či kontaktní informace nebudou ze strany ReReRe dány k dispozici třetím osobám, ať už zdarma či za úplatu. Toto nicméně neznamená, že ReReRe může zabránit tomu, aby byly některé informace o Vás z iniciativy třetích osob dohledány a použity, případně dokonce zneužity (viz bod 8).

Výše uvedenými základními pravidly ReReRe je nutno se řídit. Ve zkratce jde prostě o to, aby bylo vše ZDARMA, LEGÁLNÍ, BEZPEČNÉ A VHODNÉ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE!

Pokud máte nějaké dotazy či nejasnosti, kontaktujte nás prosím na emailu info.rerere@gmail.com.

Freecyclingu zdar!